The Journey - Evening brother circle

26 january - white rose temple ingarö

The journey

Temple space for brothers

Welcome brother to the first brother circle of the new year in The White Rose Temple.
An evening in Sacred Brotherhood. Where we meet and come together Heart to heart & Soul to Soul.

We are called to come together, to heal together, to grow together and walk together. It is time for the sacred masculine to rise and for sacred brotherhood to anchor on earth again.

This space is created for men from all paths of life to come together to open deeper the process of your souls journey and embodiment.

This is for you who feel the calling to embody your multidimensional self, and live your soul purpose.
You who feel the longing to fully step onto your ascension path.
You who feel the longing for the full blossoming of who you really are, and to walk your higher purpose.
The time is NOW for us men to come together in a true brotherhood.
A sacred brotherhood where the higher purpose and truth is what brings us together.

We invite you to the White Rose Temple and space held by Camilla Ma Ra Åkerström & Adrian Brorman

We hold a safe space for you to let go and surrender, meet in truth and deepening into your pure consciousness. We will go on a journey to open our body, heart and soul, to bring home what we are ready to bring home and expand what we are ready to expand. During the evening we will do some exercises and meditation. To release what is ready to be released and to receive the energies of the divine and the high frequencies of The White Rose. We will meet each other in a state of deep presence and connection with ourselves.

You are welcome just as you are wherever you are on your journey. Everything that is arising is welcome in our space, no expectations or prestige. There is no previous experiences needed to take part of this circle. All men is welcome. There is no expectations or requirements from us on you to be in a certain way. We have a deep wish that you enter our sacred temple and the circle with respect and reverence.

Welcome brother!

 

Practicals

Price 333 SEK If you want dinner included 400 SEK

There is limited spots to this event.
If you want dinner let us know in your registration to our email.

Location: Uddvägen 2b, Ingarö.

If you come by buss, the station here is called Brunn. Adrian or someone else will come and pick a group up at 17.20.
We also offer a ride to brunns bus station after the circle.

Date & time: 26 of January 6 pm - 8.30 pm. Dinner and fire after.
Be in time, we start and close the doors at 6 pm.

You sign up by paying 400 SEK to Swish 0706-613334, or PayPal,
www.paypal.me/camillamara and sending an email with your registration to adrian@thewhiterose.se


Welcome brothers!
Camilla Åkerström & Adrian Brorman ♥

the white rose

The teachings within the White Rose has returned to earth and are part of the ancient teachings of the White Flame. The White Rose is a symbol of the White Flame and has the unique essence of Divine Union, the healed Divine Feminine and the healed Divine Masculine in union. It holds the Balance and Harmony, and it holds the codes for our eternal soul existence.

The White Rose is a meeting place for "Light Tribe friends and soul-star family". The White Rose Temple is a portal where the energies and frequency of the New Time are anchored on earth. The "White Rose Light Tribe" is a spiritual community that does not live and stay together, but who walk the path of Love within the White Rose and who cocreate in a beautiful way by sharing their gifts, uniqueness and wisdom together. We believe that it is this way, through love, community and co-creation, that we give birth to and anchor the new Time.

Read more about The White Rose – www.thewhiterose.eu

 

Facilitator

Camilla Ma Ra Åkerström, a priestess, wayshower, earthkeeper, visionary, gatekeeper, doula, soul guide, ascension guide, carrying the codes of the white rose, founder of the white rose temple and the white rose new earth school and is a sister and a mother on her journey. She is the main teacher in the White Rose New Earth School and are here to hold space and open new ways for divine love and the new earth to anchor in Gaia and humanity. She leads ceremonies to anchor the light on Gaia and is assisting us though the ascension process that is now. Camilla is known for her abilities to hold and co-create a vast, pure, warm, loving and sacred space, as a conduit of the energies of the Divine Mother, where women and men can embody their feminine and masculine soul on earth.
Read more about Camilla – www.camillaakerstrom.com
 

Adrian walks the path of The White Rose together with brothers and sisters. He is initiated in to the White Rose Brotherhood and are in training with Camilla Åkerström. He is on his journey to embody his soul and deep longing to serve with his life in devotion to beloved Mother Father God.

Adrian has a longing for the embodiment and anchoring of the true sacred brotherhood on earth. The time is now for the Masculine to Rise. A shift that is happening all over the planet right now. Adrian believes that this shift only happens by brothers coming together.


 

In Swedish

Soulful Man Circle - 33 dagar

Soulful Man
He who walks the Path of Love.
He who is a Sacred Man, Living from his Heart & Soul,
Embodied in his true Masculine Essence.


Välkommen broder till denna en månads resa av förkroppsligande av din själ. Just nu i denna tid är vi kallade att mer än någonsin kliva upp och in i vår dedikering till vår själs syfte och uppdrag. Nu är tiden inne att aktivera vårt gudomliga "blueprint". Att göra allt som krävs för att vara redo att ta emot dem initieringar som kommer för att helt och fullt kliva in på vår väg att vara i service och aktivera våra själsgåvor.

Att öppna upp för ditt sanna jag

Soulful Man - 33 dagar - Start 26 December

33 dagar av kraftfull och djup andlig träning. En resa med djup läkning och aktiveringar. En cirkel av män. Män som är redo att stiga upp och ta nästa stora steg för sin egen själ. I broderskap reser vi i ett tryggt space som hålls av Camilla Åkerström. Camilla är en erfaren själguide och spacehållare. Hon förkroppsligar the Divine Mothers energier. Och i hennes wombspace håller hon oss i den djupaste kärleken till The Great Mother. I detta space kan alla resa, vila och bli omfamnade i djup kärlek.

Soulful Man är en 33 dagar lång resa in i ett ”awakening” av en själsfull man i den nya tiden, in i unity consciousness och in i själsfullhet. En man som lever från sitt hjärta och sin själ, förkroppsligad i sin sanna maskulina essens. Soulful Man är en resa bortom begränsningar och ”false beliefs” in i den nya tiden och den nya kärleksmedvetenheten.

Soulful Man är en förkroppsligande resa för män att öppna och integrera sina tre kraftcentran; hjärta (kärlek), hara/lingam (kraft) och tredje ögat (visdom), med sin själ. Det är en resa som involverar Moder Fader Gud, Gaia, mannens sexualitet och själ. Under detta program guidas du in i inte bara en förståelse för utan även ett förkroppsligande av att du är mer än bara en fysisk kropp som lever i en 3D-värld. Du är en multidimensionell gudomlig man som är här för att förkroppsliga det heligt maskulina på jorden igen. Något som inte skett på många många år. Den nya feminina energin har stigit och förkroppsligats under se senaste åren. Nu är tiden inne, för den maskulina energin att resa sig. Nu är tiden inne, för honom, att möta och förenas med henne.

Under många tusen år har mänskligheten, både män och kvinnor, glömt bort vilka de verkligen är. De har tappat sin kontakt med sig själva, sin sanna essens, med Gaia (Moder Jord), sin rena sexualitet, sin kropp, sitt heliga hjärta och med Moder Fader Gud.

Förkroppsligandet av denna essens sker genom att öppna upp mannens heliga hjärta, sin hara och lingam och förena dem med mannens själ. Den nya tidens maskulina essens förkroppsligas genom att först komma ”ned på jorden”, hem och in i sin kropp, öppna och expandera sitt heliga hjärta, öppna och aktivera sitt maskulina kraftcenter - sin hara, och hela och läka sitt förlängda hjärta - sin lingam.

Soulful Man är ett program där du nyfiket får utforska, öppna och förkroppsliga ditt Sanna Jag och den själsfulla Man Du ÄR. I djupet av din själ, din hara, din kropp och ditt hjärta finner du den renaste kärleken, den djupaste passionen och den sanna maskulina kraften. I kontakt med din djupaste längtan vet du att du är här för att tillsammans ”föda” den nya världen. Du vet att du är här för något "större" som är bortom din kontroll. Genom Soulful Man kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva.

Alla i cirkeln gör en egen individuell själsresa som delas med andra män. Under resa kommer mannens heliga sexuella portaler aktiveras, öppnas och förkroppsligas. Det maskulina heliga hjärtat expanderar in i kärlek, en djup aktivering och läkning av mannens hara och lingam sker genom ett djupare förkroppsligande av mannens sanna masklina essens. Genom en kraftfull maskulina essensen öppnas och förkroppsligas en djup närvaro och hög medvetenhet.

Från denna närvaro, din autentiska plats, går Du in i dina nära relationer och möter, ser och känner din partner, dina barn, dina bröder, dina systrar, dina vänner, dina föräldrar, dina arbetskamrater och Dig själv. Från en djup och avslappnad plats av att vara Du - en Själsfull Man. En plats där ”hela” du får plats.

Programmets upplägg:
* Programmet är på nästan 5 veckor med olika spiraler.
* Informationsdokument med dagliga övningar
* Öppnings- och avslutningsceremonier
* Energiöverföringar
* Ljudfiler och instruktioner till alla övningar
* Virtuell cirkel att mötas och dela sin resa i
* Workshops och retreats erbjuds som komplement till programmet (ingår ej i programavgiften)

Vi använder kraftfulla övningar och daglig träning genom Yoga (Kriya, Hara, Shakti, Mån och Soulful Union Yoga), guidade meditationer, visualiseringar, bön, reflektionsövningar, andningsövningar, shamanska resor och energiöverföringar.

Du får räkna med ca 1-1,5 timmes träning varannan dag, förutom på vilo - och integreringsdagarna som följer varje spiral.
 

En maskulin resa i 33 dagar

Soulful Man
He who walks the Path of Love.
He who is a Sacred Man, Living from his Heart & Soul,
Embodied in his true Masculine Essence.

Välkommen broder till denna 33-dagars resa av förkroppsligande av din själ. Just nu i denna tid är vi kallade att mer än någonsin kliva upp och in i vår dedikering till vår själs syfte och uppdrag. Nu är tiden inne att aktivera vårt gudomliga "blueprint". Att göra allt som krävs för att vara redo att ta emot dem initieringar som kommer för att helt och fullt kliva in på vår väg att vara i service och aktivera våra själsgåvor.

33 dagar av kraftfull och djup andlig träning. En resa med djup läkning och aktiveringar. En cirkel av män. Män som är redo att stiga upp och ta nästa stora steg för sin egen själ. I broderskap reser vi i ett tryggt space som hålls av Camilla Åkerström. Camilla är en erfaren själguide och spacehållare. Hon förkroppsligar the Divine Mothers energier. Och i hennes wombspace håller hon oss i den djupaste kärleken till The Great Mother. I detta space kan alla resa, vila och bli omfamnade i djup kärlek.

Soulful Man är en 33 dagar lång resa in i ett ”awakening” av en själsfull man i den nya tiden, in i unity consciousness och in i själsfullhet. En man som lever från sitt hjärta och sin själ, förkroppsligad i sin sanna maskulina essens. Soulful Man är en resa bortom begränsningar och ”false beliefs” in i den nya tiden och den nya kärleksmedvetenheten.

Soulful Man är en förkroppsligande resa för män att öppna och integrera sina tre kraftcentran; hjärta (kärlek), hara/lingam (kraft) och tredje ögat (visdom), med sin själ. Det är en resa som involverar Moder Fader Gud, Gaia, mannens sexualitet och själ. Under detta program guidas du in i inte bara en förståelse för utan även ett förkroppsligande av att du är mer än bara en fysisk kropp som lever i en 3D-värld. Du är en multidimensionell gudomlig man som är här för att förkroppsliga det heligt maskulina på jorden igen. Något som inte skett på många många år. Den nya feminina energin har stigit och förkroppsligats under se senaste åren. Nu är tiden inne, för den maskulina energin att resa sig. Nu är tiden inne, för honom, att möta och förenas med henne.

Under många tusen år har mänskligheten, både män och kvinnor, glömt bort vilka de verkligen är. De har tappat sin kontakt med sig själva, sin sanna essens, med Gaia (Moder Jord), sin rena sexualitet, sin kropp, sitt heliga hjärta och med Moder Fader Gud.

Förkroppsligandet av denna essens sker genom att öppna upp mannens heliga hjärta, sin hara och lingam och förena dem med mannens själ. Den nya tidens maskulina essens förkroppsligas genom att först komma ”ned på jorden”, hem och in i sin kropp, öppna och expandera sitt heliga hjärta, öppna och aktivera sitt maskulina kraftcenter - sin hara, och hela och läka sitt förlängda hjärta - sin lingam.

Soulful Man är ett program där du nyfiket får utforska, öppna och förkroppsliga ditt Sanna Jag och den själsfulla Man Du ÄR. I djupet av din själ, din hara, din kropp och ditt hjärta finner du den renaste kärleken, den djupaste passionen och den sanna maskulina kraften. I kontakt med din djupaste längtan vet du att du är här för att tillsammans ”föda” den nya världen. Du vet att du är här för något "större" som är bortom din kontroll. Genom Soulful Man kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva.

Alla i cirkeln gör en egen individuell själsresa som delas med andra män. Under resa kommer mannens heliga sexuella portaler aktiveras, öppnas och förkroppsligas. Det maskulina heliga hjärtat expanderar in i kärlek, en djup aktivering och läkning av mannens hara och lingam sker genom ett djupare förkroppsligande av mannens sanna masklina essens. Genom en kraftfull maskulina essensen öppnas och förkroppsligas en djup närvaro och hög medvetenhet.

Från denna närvaro, din autentiska plats, går Du in i dina nära relationer och möter, ser och känner din partner, dina barn, dina bröder, dina systrar, dina vänner, dina föräldrar, dina arbetskamrater och Dig själv. Från en djup och avslappnad plats av att vara Du - en Själsfull Man. En plats där ”hela” du får plats.
 


PROGRAMMET – SOULFUL MAN


* Video/ljudinspelningar of veckans tema och träning
* Överföringar och Aktiveringar 
* Affirmationer
* Guidade meditationer (inspelade)
* Rörelseträning designade och utvald att supporta och fördjupa förkroppsligandet.
* On-line forum att dela din process för att få support från Camilla, Adrian och de andra bröderna.

Varje vecka kommer du att ta emot mail med information för kommande veckas träning, presenterat genom text, ljud och video.Varje vecka börjar med en aktivering/överföring. Träningen börjar dagen efter och veckans träning består av guidad meditation/er och en rörelseövning för att supporta och fördjupa förkroppsligandet. Hela veckans träning kommer ta ca 1 - 1,5 timmar, och du bestämmer hur ofta du vill göra den under veckan. Man gör resan i sin egen takt. Ju mer man gör träningen och ju mer man ger in, desto djupare kommer processen ta dig och desto mer fördelar kommer du få av kursen. Kursen är designad som att resa igenom en spiral, vägen är inte linjär.
Du can lyssna och återlyssna på aktiveringarna och de guidade meditationerna under 7- dagars perioden och efter resan.


ÖVERFÖRINGAR OCH AKTIVERINGAR
Överföringarna är varje torsdag kl 21.00. Dessa sessioner av energi, frekvenser och ljus koder

Energiöverföringar sker varje torsdag kl. 21.00, Stockholm, Sverige UTC + 2. Dessa sessioner av energi, frekvenser, överföringar och aktiveringar är avsedda att hjälpa själens utveckling och tillväxt. Aktiveringarna / överföringen är kodade med koder och frekvenser och är effektiva när än du tar emot den. Så om du inte kan göra den på den bestämda tiden, oroa dig inte, bara gör det när det känns rätt för dig.

GUIDADE MEDITATIONER
Det finns tre guidade ljudmeditationer som ingår i denna kurs för att hjälpa dig att integrera överföringen / aktivering och teman varje vecka.

RÖRELSEÖVNINGAR
Det finns guidade rörelsesövningar som ingår i den här kursen för att fördjupa din själs förkroppsligande och teman varje vecka.

AFFIRMATIONER
Varje vecka får du en uppsättning affirmationer som hjälper dig att programmera om din tankestruktur och ladda ditt energifält. För att ge dig mer kan det vara bra för dig att spela in affirmationerna med din egen röst och upprepa dem till dig.

BONUSMATERIAL
Du kommer att få meditationer / överföringar - från Teachings of The White Rose - som bonus när du registrerar dig på ”Soulful Man” -kursen för att hjälpa dig att fördjupa dig i din själs förkroppsligande, din själs uppdrag och ditt största ljus.
* Zero Point Transmission
* White Light Cleansing Meditation
* Och mer..

 

Anmälan och kontakt

NÄR: Börjar torsdag 26 december

VAR: Där du är, programmet går på distans. Du behöver ett fungerande internet.

PRIS: 144 euro / 1444 SEK. Du kan betala 144 euro / 1444 sek i en betalning eller betala 744 euro / 744 sek i 2 betalningar. Första betalningen för att registrera dig och sista betalningen före 30 december.

REGISTRERING: Du registrerar dig genom att betala kostnaden Euro eller SEK till Swish Camilla Åkerström 0706-613334, eller PayPal, www.paypal.me/camillamara och skicka ett mail med din registrering till contact@thewhiterose.se


Vi känner mig hedrade över att få bjuda in dig på denna intensiva, kraftfulla och heliga resa, en resa långt in i dig själv och in i oändliga kosmos. Vi finns här för att stödja dig, uppmuntra din healing, ditt uppvaknande och din utveckling. Det är en livsförändrande process.

Varmt Välkommen!
Camilla Åkerström & Adrian Brorman ♥


 


The White Rose är en väg som bygger på en "kärlekslära" om den nya tiden vi nu lever i och erbjuder vägar att förkroppsliga oss själva i den högre medvetenheten, leva vår själs visdom genom att vara i tjänst och vandra vår själs mission.
Läs mer on The White Rose här: www.thewhiterose.eu

The White Rose är en mötesplats för "Light Tribe friends and soul-star family". The White Rose tempel är en portal där den nya tidens energier och frekvens förankras på jorden. The "White Rose Light Tribe" är en spirituell community som inte lever och bor tillsammans, men som vandrar i White Rose läran tillsammans, och som samskapar på ett vackert sätt genom att dela sina gåvor, unikheter och visdomar tillsammans. Vi tror att det är på detta sätt, genom kärlek, gemenskap och samskapande, som vi föder och förankrar den nya tiden.

Camilla Ma Ra Åkerström är grundare av White Rose Tempel och the White Rose New Earth School. Hon är en vägvisare i den nya tiden, prästinna, earthkeeper, gridworker, visionär, själsguide, wombwoman, doula, lekfull syster och mor på sin vandring i livet. Hon vandrar Kärlekens Väg och har sina rötter i ”Ancient Lineage of Mothers of the World”. Hon håller koderna för White Rose och den vita flamman att förankras i norr. Camilla håller ett tryggt och kärleksfullt space för män, kvinnor och par. Hon har under många år hållit workshops, retreat, yonihealing, program för djupare soulembodiment, sexuell healing, samt sessioner för män, kvinnor & par. Camilla verkar över hela jorden och har hållit kurser och program i Sverige, Norge, Spanien, England, Irland, Tonga, Hawaii, Frankrike och Turkiet.
Läs mer om camilla: www.camillaakerstrom.com

Adrian vandrar sin själsväg i The White Rose tillsammans med bröder och systrar. Han är initierad in i White Rose Brotherhood och går i träning med Camilla Åkerström. Han är på sin resa för att förkroppsliga sin själ och djupa längtan efter att tjäna med sitt liv i hängivenhet till älskade Moder Fader Gud.

Hans djupaste längtan är att förkroppsliga och förankra det sanna heliga brödraskapet på jorden. Tiden är nu för det The Sacred Masculine att ta sin plats. En förändring som sker över hela planeten just nu. Adrian tror att detta skifte bara sker genom att bröder kommer samman.