Soul embodiment – Soulful Man & Soulful Woman

7 februari - holi, göteborg

Välkommen systrar och bröder som längtar efter att vandra din själs väg fullt ut. Du som vill utforska ditt själssyfte djupare, vara mer tydlig i vem du är och varför du är här på jorden, just nu.

Vi bjuder in dig som längtar efter djupare kontakt med din själ och som har en längtan efter att vandra din själsväg till en kväll i temat Soulembodiment - Vägen till din inre Soulful Man & Soulful Woman.

Denna kväll handlar om vägen att förkroppsliga sin själ på jorden och leva ifrån sitt multidimensionella jag.

Adrian & Birgitta håller en kväll om själs förkroppsligande och om att utforska sig själv, livet och Gud. Under kvällen kommer de dela sina resor, sina erfarenheter och deras lärdomar av det arbete vi gör i White Rose lära och space, för att sedan öppna upp för gemensam sharing, möten och övningar i djupare själsförkroppsligande.

Vi har alla valt att reinkarnera i denna tiden. Vi är just nu under det stora skiftet på jorden och nu klivit in i manifestationen av The Golden Age. Det stora uppvaknandet har redan skett och vi har nu gått in i fasen att manifestera och förankra ”Heaven on Earth”. Det händer och görs genom att förkroppsliga våra själar och leva från ett högre medvetande tillstånd av ren kärlek. Vi har alla frivilligt sagt ja till att inkarnera just nu, i denna viktiga tid, för att vara i tjänst till Gaia och mänskligheten. För att kunna vara det, behöver vi först göra vår egen resa.

Adrians resa handlar om att förkroppsliga sig som man, att hela sin sexualitet, att vandra i kärlek och sanning. Hans djupaste längtan är att känna Gud i varje stund, att leva och verka ifrån sitt högsta jag, förkroppsligad i sitt multidimensionella jag. Med Guds kärlek återväcka och aktivera sitt ursprungliga blueprint.

Han bär även en djup längtan för det heliga brödraskapet att förankras på jorden igen. Ett brödraskap av män dedikerade till deras själsväg och uppdrag tillsammans med Moder Fader Gud. The brotherhood of the light. Det uråldriga brödraskap av maskulina aspekter, väsen av Gud, i förening och samskapande förankra dem koder och lära som kommer från den vita flamman.

White Rose är Adrians väg hem till sin själ och hem till Gud. Han är på sin resa att förkroppsliga sin själ och sig själv som man av den nya tiden. Adrian går i träning i White Rose och gjort största delen av sin helande resa i White Rose space.

Birgitta går i träning hos sin lärare och själssyster Camilla Åkerström i White Rose och bär en djup längtan att djupare öppna, känna och leva sitt själssyfte, att öppna för alla sina själsgåvor och sin visdom. Att vara i tjänst för älskade Moder Gaia och låta den gudomliga viljan komma igenom. Ett själssyfte är att öppna för ”Divine School of Crystal Healing” ett helt "nytt sätt" att behandla sjukdomar på utifrån ny visdom, ny teknik och ny medvetenhet.

Birgittas resa handlar om att våga föra ner sig själv som ljusväsen från högre dimensioner ner till sin mänskliga kropp som bär på så många olika minnen, känslor, falska övertygelser. Hennes djupaste längtan att öppna djupare för sin själsfulla kvinna, hon som är sårbar, sexuell och fysiskt intim och omfamnar hela sitt jag. Hon som vågar vara människa fullt ut och ha mänskliga relationer. Birgittas resa går genom att hela de djupa sexuella såren till det feminina och det maskulina, förkroppsliga förlåtelse till sig själv och andra in i djupaste självkärlek och acceptans och tacksamhet för allt.

Vi bjuder in dig som vill öppna djupare för själsfulla möten att sitta i ett heligt space där vi ser och möter varandra hjärta till hjärta själ till själ, och delar från den plats på våra resor som vi alla är på. Det spelar ingen roll vart du är på din unika resa, vi inspirerar varandra genom att mötas.

Under kvällen kommer vi mötas i samtal för att göra en sharing i ämnet Soulembodiment, om våran längtan efter förkroppsligande och leva i sanning och kärlek. Vi kommer även göra olika övningar för att komma ner i kroppen och öppna för våra själars röst att höras. Utifrån den platsen kan vi öppna för djupare soulembodiment.

 

Välkommen systrar och bröder!

I kärlek ❤
Birgitta &Adrian, White Rose

anmälan


PLATS: Holi - Holistiskt center Göteborg, Pilgatan 2a

TID: 7/2 kl 18:30 - 21:00

KOSTNAD: Donation, rekommenderad 333 kr - swish till Camilla Åkerström 0706-613334

ANMÄLAN: Du registrerar dig genom att betala kostnaden till Swish Camilla Åkerström 0706-613334, eller PayPal, www.paypal.me/camillamara och skicka ett mail med din registrering till info@whiterosenewearth.com

TA MED DIG: bekväma kläder,  något till altaret som du får ta med dig hem igen

 

WHITE ROSE I GÖTEBORG 6-9 FEBRUARI


Vi kommer till Göteborg och är med på Alternativmässan lördagen den 8 februari. Lördag 8/2 håller Camilla en Heart Activation Meditation på Alternativmässan. På mässan kan du träffa systrar och bröder från White Rose, där vi delar om längtan, vikten att vandra sin själsväg, White Rose och den nya tiden. Du är välkommen att vara med i något av våra underbara space som vi öppnar för under denna helg. Vi är nyfikna på dig, och att tillsammans samskapa den nya tiden. Under helgen kommer vi hålla syster- & brodercirkel samt en heldags workshop, se nedan.

Torsdag 6/2 kl 18-21 The Journey - Manscirkel, Holi Göteborg
https://www.facebook.com/events/452783302070396/

Lördag 8/2 kl 10-19 Alternativmässan, Göteborg
Lördag 8/2 kl 11.45 Heart Activation Meditation, Alternativmässan

Söndag 9/2 kl 10-18 Passion of Souls Himladal Borås

https://www.facebook.com/events/174283073809120/

om Camilla ma ra åkerström

Det vackra, heliga spacet hålls av Camilla Ma Ra Åkerström som är grundare av White Rose Tempel och the White Rose New Earth School. Hon är en vägvisare i den nya tiden, prästinna, earthkeeper, gridworker, visionär, själsguide, wombwoman, doula, lekfull syster och mor på sin vandring i livet. Hon vandrar Kärlekens Väg och har sina rötter i ”Ancient Lineage of Mothers of the World”. Hon håller koderna för White Rose och den vita flamman att förankras i norr. Camilla håller ett tryggt och kärleksfullt space för män, kvinnor och par. Hon har under många år hållit workshops, retreat, yonihealing, program för djupare soulembodiment, sexuell healing, samt sessioner för män, kvinnor & par. Camilla verkar över hela jorden och har hållit kurser och program i Sverige, Norge, Spanien, England, Irland, Tonga, Hawaii, Frankrike och Turkiet.
Läs mer om Camilla: – www.camillaakerstrom.com
 

THE WHITE ROSE

Läran i The White Rose har återvänt till jorden och är en del av läran från Den Vita Flamman. Läran i the White Rose handlar helt om den djupa resan till själens förkroppsligande, hur vi kan återuppväcka och leva från vår I AM - medvetenhet i den 5-7 dimensionen av the New Earth. Den vita flamman är bärare av den äldsta visdom av vårt gudomliga ursprung och öde. Den vita rosen är en symbol för den vita flamman och är den unika essensen av den heligt Gudomligt Feminina och den heligt Gudomligt Maskulina. Den håller balansen och harmonin och den håller koderna för vår eviga själs existens och högsta kunskap, teknologi och visdom som hålls i kosmos.
Läs mer om The White Rose här:  www.whiterosenewearth.com

THE WHITE ROSE COMMUNITY

The White Rose is a meeting place for "Light Tribe friends and soul-star family". The White Rose Temple is a portal where the energies and frequency of the New Time are anchored on earth. The "White Rose Light Tribe" is a spiritual community that does not live and stay together, but who walk the path of Love within the White Rose and who cocreate in a beautiful way by sharing their gifts, uniqueness and wisdom together. We believe that it is this way, through love, community and co-creation, that we give birth to and anchor the new Time.