Bodercirkel - Tempelkväll för män

6 january - holi, göteborg

The journey

Tempelkväll för män

Välkommen broder till en kväll i själsfullt broderskap där vi kommer samman och möts hjärta till hjärta, själ till själ.

The Journey, resan hem till sin själ, hem till Gud, resan att förkroppsliga sin själ och sig själv som man i den Nya Tiden.

Vad innebär det att förkroppsliga sin själ som man?
Vad är det heligt maskulina, och den nya tidens man?
Hur är det sanna brödraskapet?

Kvällen kommer handla om maskulin kraft där vi kommer öppna upp våra kroppar, vårt hara och vårt heliga hjärta. För att kunna smälta samman dessa kraftcenter och för att leva mer från ett fundament av kärlek.

Detta är en kväll där vi möts i ett heligt broderskap. Att vandra tillsammans i ett nära och sant brödraskap, bortom projiceringar och jämförelse. Där vi kan släppa taget och vara sårbara för att växa tillsammans. Tiden är verkligen inne nu för att komma samman, vi behöver inte längre vandra som ensamvargar. Du har en plats i cirkeln broder och du är bärare av en bit och nyckel till helheten. Du är viktig.

Denna kvällen är dedikerad för den maskulina kraften. Vi kommer att göra kraftfulla övningar för att öppna och aktivera vårt Hara, vår maskulina kraft center, vårt heliga hjärta och vår heliga lingam. Den sanna maskulina kraften kommer ifrån kärlek och är kärlek. Vi kommer att öppna, aktivera och skapa en djupare förening och alignment mellan dessa tre heliga maskulina portaler.

Vi kommer under kvällen att öppna våra kroppar med hjälp av olika rörelseövningar och andningstekniker för att få energierna att röra sig i våra kroppar och för att hjälpa oss släppa stagnerad energi och blockeringar. Vi kommer även att göra guidade meditationer för att fylla på med gudomligt ljus och kärlek och för att höja vår medvetenhet. Vi kommer att dyka djupare in i vårt kraftcenter – Vår Hara – och öppna upp än mer vårt Heliga hjärta.

Vi är kallade att komma samman, att läka tillsammans, växa tillsammans, vandra tillsammans. Det är tid nu för det heligt maskulina att resa sig och för det heliga brödraskapet att förankras på jorden igen.
Välkommen broder att ta din plats i cirkeln!

 

Anmälan och kontakt


När: 6/2 18.30-21.00

Var: Holi - Holistiskt Center Göteborg

Kostnad: Donation, rekommenderad, 333 kr

Anmälan: Du registrerar dig genom att betala kostnaden till Swish Camilla Åkerström 0706-613334, eller PayPal, 
och skicka ett mail med din registrering till info@whiterosenewearth.com

WHITE ROSE I GÖTEBORG 6-9 FEBRUARI

Vi kommer till Göteborg och är med på Alternativmässan lördagen den 8 februari. Lördag 8/2 håller Camilla en Heart Activation Meditation på Alternativmässan. På mässan kan du träffa systrar och bröder från White Rose, där vi delar om längtan, vikten att vandra sin själsväg, White Rose och den nya tiden. Du är välkommen att vara med i något av våra underbara space som vi öppnar för under denna helg. Vi är nyfikna på dig, och att tillsammans samskapa den nya tiden. Under helgen kommer vi hålla syster- & brodercirkel samt en heldags workshop, se nedan.

Fredag 7/2 kl 18-21 SHE - Kvinnocirkel, Holi Göteborg
https://www.facebook.com/events/633156327430118/

Lördag 8/2 kl 10-19 Alternativmässan, Exercishuset Göteborg
Lördag 8/2 kl 11.45 Heart Activation Meditation, Alternativmässan Göteborg

Söndag 9/2 kl 10-18 Passion of Souls, Himladal Borås

https://www.facebook.com/events/174283073809120/

 

Kommande circlar med soulful man


White Rose har flera space som kommer framöver för män och kvinnor att göra sin själsresa i soulembodiment.

Nästa Soulful Man resa för män;

Soulful Man - 33 dagar online
Start 11/2
En djup själsresa i förkroppsligande tillsammans med andra män. Kraftfull och helande spirituell träning, med online cirkel och guidning.

Läs mer här;
https://facebook.com/events/s/soulful-man-33-days-online/796470044152010/?ti=icl
Welcome brothers!
Adrian Brorman ♥

the white rose

Läran i The White Rose har återvänt till jorden och är en del av läran från Den Vita Flamman. Läran i the White Rose handlar helt om den djupa resan till själens förkroppsligande, hur vi kan återuppväcka och leva från vår I AM - medvetenhet i den 5-7 dimensionen av the New Earth. Den vita flamman är bärare av den äldsta visdom av vårt gudomliga ursprung och öde. Den vita rosen är en symbol för den vita flamman och är den unika essensen av den heligt Gudomligt Feminina och den heligt Gudomligt Maskulina. Den håller balansen och harmonin och den håller koderna för vår eviga själs existens och högsta kunskap, teknologi och visdom som hålls i kosmos.

Läs mer om The White Rose här: www.whiterosenewearth.com

space-hållare

Adrian Brorman går i träning i White Rose. Han bär en djup längtan för det heliga brödraskapet att förankras på jorden igen. Ett brödraskap av män dedikerade till deras själsväg och uppdrag tillsammans med Moder Fader Gud. The brotherhood of the light. Det uråldriga brödraskap av maskulina aspekter, väsen av Gud, i förening och samskapande förankra dem koder och lära som kommer från den vita flamman.

White Rose är Adrians väg hem till sin själ och hem till Gud. Han är på sin resa att förkroppsliga sin själ och sig själv som man av den nya tiden. Adrian har gått i träning i White Rose och gjort största delen av sin helande resa i White Rose space.
De djupaste såren och de största gåvorna på Adrians resa är hans resa in i sin heliga sexualitet. Att omfamna och skifta sin sårade sexualitet.. Med Guds kärlek återväcka och aktivera sitt ursprungliga blueprint. Adrian bär den djupaste tacksamhet för alla upplevelser av sin inre feminina, maskulina och förening mellan de två. Att leva förkroppsligad och känna guds närvaro inom sig och utom är hans djupaste längtan.